LeasePlan zet in op een grondig redesign van zijn IT systeem op basis van zijn car-as-a-service model. Steeds vaker hoor je dat traditionele autoleasemaatschappijen veranderen in een (big) data bedrijf. De term ‘big data’ wordt gemakkelijk gebruikt om modern of hip over te komen. In de kern is het leasemodel nog nauwelijks veranderd. De opbouw van de leaseprijs is nog steeds vergelijkbaar met het model van tien of twintig jaar geleden. De service erom heen is wel digitaler geworden. Van uitzoeken tot en met klantenservices en inname-apps. Maar maakt dat een leasemaatschappij nu een databedrijf?

Hoe ‘intelligent’ is het huidige leasemodel eigenlijk? 

Huidige software systemen voor leasemaatschappijen zijn niet of nauwelijks ingericht op het ontvangen van data vanuit auto’s. Deze datastroom heeft een gigantische impact op de IT infrastructuur. En is deze datastroom nu de driver voor autolease als big data model? Wel als het gaat om data verzamelen. Maar dat is niet uniek. Het gaat erom wat je met die data weet te doen, te voorspellen, je business beter of efficiënter te runnen of de klant te verrassen. Op dat gebied is er nog veel te doen.

Wanneer is een leasemaatschappij intelligent met data bezig?

Een kritische blik op de huidige processen (we doen het al jaren zo en het rendeert toch..) is noodzakelijk om meer uit data te halen. Wat wordt er nu gedaan met het klik en selectiegedrag van klanten? Halen we het maximale uit alle bonusafspraken? Is er realtime inzicht op marktontwikkelingen van nieuwe auto’s en restwaarde? In Nederland en Europa?  Wanneer komen er facelifts aan of nieuwe modellen die invloed hebben op de restwaarde van het huidige wagenpark? Kunnen we de onderhoudsbehoefte van ons wagenpark – beter – voorspellen? Helpt daar realtime data uit de auto bij? Heeft rijgedrag significant invloed op de onderhoudsbehoefte?

Je weet pas wat je aan data hebt, als je ook weet welke vragen je aan de verkregen data wilt stellen. En we spreken pas van big data als de dataset te groot is om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden of te analyseren. Intelligenter omgaan met data, systemen moderniseren valt niet onder big data. Dat begint eigenlijk pas als elke leaseauto constant data levert aan de leasemaatschappij. Dat moment is eigenlijk pas net aangebroken.

Van auto naar mobiliteit leidt tot meer data en andere inrichting van IT systeem

Verbreding van het businessmodel leidt onherroepelijk tot meer data: van deelautotransacties en locaties, tot en met data vanuit de OV chip en gebruik van een speed pedelec. Hoe korter de looptijden van het gebruik van het vervoermiddel, des te meer wisselend gebruik van een voertuig door meerdere personen. IT systemen inrichten op klantniveau (mantelcontract) en daar berijders en auto’s aan te koppelen heeft steeds minder zin als de dynamiek en de hoeveelheid data toeneemt. De switch naar inrichting op basis van voertuig op hoofdniveau is ingezet.

Meer dan een switch in IT systeem: strategie en mensen

Hoe je je IT infrastructuur en front-end inricht is afhankelijk van je strategie en hoe je naar de toekomst kijkt. Bovendien vraagt het veel van mensen om een totaal andere manier met data en business ruling om te gaan. We zijn nog best ver verwijderd van de leasemaatschappij als echt databedrijf. Van strategie tot en met IT implementatie en cultuurswitch. Werk aan de winkel!

Wij zijn geen IT consultants, maar hebben ervaring met data, auto’s en mobiliteit. Bovendien hebben wij zelf ook software ontwikkeld. Sparren over de mogelijkheden van data, businessruling en strategie? Just let me know thomas@tincanautomotive.nl of 06-14142043.

 

× Chat met Thomas en Wim van Tincan Automotive